Рішення адмінсуду - саботаж роботи ОНМедУ, Запорожану необхідно сісти на розподіл бюджетних коштів - Аймедов

Субота, 1 вересня 2018, 11:00
Коментар відстороненого рішенням Київського адмінсуду в.о. ректора ОНМедУ Костянтина Аймедова, що був свого часу призначений на цю посаду наказом МОЗ після звільнення екс-ректора Валерія Запорожана.
Рішення адмінсуду - саботаж роботи ОНМедУ, Запорожану необхідно сісти на розподіл бюджетних коштів - Аймедов

Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/13413/18 від 29.08.2018 р. є, на мій погляд, не тільки цілком неправомірною, але й такою, що суперечить здоровому глузду!

 По-перше, згідно п. 4 діючого не теперішній час Статуту ОНМедУ, затвердженого Наказом МОЗ України від 18.09.2016 р. №863, Університет утворений у формі державної установи, що знаходиться в управлінні Міністерства охорони здоров’я України та працює на засадах неприбутковості. Майно університету є державною власністю.

Відповідно до п.1. гл. ІІІ Статуту, університет підпорядкований МОЗ України;

МОЗ України:

- призначає виконувача обов’язки ректора Університету з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету;

- оголошує конкурс, призначає та звільнює з посади ректора Університету;

за поданням ректора погоджує призначення та звільнення з посади проректорів з науково-педагогічної роботи…;

-здійснює, в межах своїх повноважень, контроль за виконанням ректором умов визначених контрактом та Статутом Університету;

-притягує ректора до дисциплінарної відповідальності… 

Посилання  суду на ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» навпаки говорить про цілком правомірні дії МОЗ України!

Згідно п. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», керівник закладу вищої освіти може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою), а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту закладу вищої освіти та умов контракту.

Відповідно до п. 4 ст.42 вищевказаного закону,засновникновоутвореного закладу вищоїосвітипризначаєвиконувачаобов’язківкерівника закладу вищоїосвіти, але не більш як на шістьмісяців.

Нагадую, що колишнього ректора Запорожана В.М. було звільнено за порушення трудового законодавства за ст. 41 КЗпП України.

Він не допускав, а потім не надавав документи для перевірки Комісії, яка була призначена МОЗ України.

Зараз, на мій погляд, колишньому ректору необхідно повернутися на посаду тому, що на розрахунковий рахунок Університету зайшли бюджетні кошти на цей навчальний рік та комусь дуже потрібно зайнятися негайним їх розподілом!

Також пану Запорожану слід провести зупинені новою адміністрацією вишу тендери - він чистосердечно, за Фрейдом, обмовився про це, виступаючи перед журналістами після так званих зборів "трудового колективу".

Часткове задоволення судом заходів забезпечення позову щодо покладання обов’язків ректора ОНМедУ на мене та в частині заборони Міністерству охорони здоров’я  призначати виконуючого обов’язки ректора та вчиняти будь-які інші дії щодо покладання обов’язків ректора ОНМедУ на будь-яку особу, є, на мій погляд, саботажем навчального процесу, який починається 1 вересня 2018 року та всієї роботи трудового колективу Університету! Такий великій та різносторонній навчальний заклад не має можливості гідно працювати в умовах повної анархії!

comments powered by HyperComments