Зведений брат-росіянин (vol. 1)

Остап Нетахата  |  П'ятниця, 7 березня 2014, 18:26
Завжди українцям нав’язували родинні зв’язки із росіянами. Ніби український та російський народи – братні. Та дослідження істориків свідчать дещо про інше. Зокрема, такі науковці, як Леонід Залізняк та Валерій Бебик, говорять, що «рідність» народів надумана.
Зведений брат-росіянин (vol. 1)

Зайдемо трохи здалеку. У своїй праці «Українці: витоки та історичні долі» Леонід Залізняк категорично відкидає зв’язок прадавніх народностей, які населяли територію сучасної України власне з українським народом. Це заперечення він пояснює тим, що потрібно чітко відмежовувати конкретний етнічний організм від його попередників. На основі цього розмежовування автор наголошує на тому, що «принципово неправильно плутати час зародження українського народу з появою його далеких і непрямих предків, наприклад, трипільців чи арійців». Основою для такого висновку, на думку Леоніда Залізняка, є те, що між прадавніми народами та українським етносом відсутня безперервна тяглість етно-історичного розвитку. Саме це й не дає підстав вважати ці спільноти етнічним цілим.

Натомість, науковець розглядає три найпопулярніші концепції походження українців. Це такі концепції, як:

1. Трипільсько-арійська;

2. Ранньосередньовічна;

3. Пізньосередньовічна.

Виходячи з попередньої тези, першу концепцію не можна вважати справедливою. Оскільки, як уже було зазначено, між трипільцями та арійцями й українцями немає спільного етно-історичного розвитку. Третя концепція також не відповідає дійсності, тому що в її доведенні більше політики, аніж історичної достовірності. Ця концепція передбачає утворення українського народу на уламках народності Київської Русі після монголо-татарської навали. Однак, як вважає Леонід Залізняк, український етнос утворився раніше. Тому справедливою є ранньосередньовічна концепція походження українців, яку висунув ще батько української історії Михайло Грушевський.

За цією концепцією праукраїнський та прабілоруський разом із праросійським етносами утворилися від різних культур. Предками українців стали представники празької, які виникли в результаті взаємного впливу склавинів та східних германців із фракійцями. Натомість предками білорусів та росіян були представники балто-слов’янської культури.

Такі беззаперечні факти дозволяють зробити висновок, що український народ та білоруси й росіяни ще на стадії формування субстрату етносів цих народів розвивалися різними історичними шляхами. Підтвердженнями того, що саме склавини були основним ядром формування українського етносу, є записи літописців вже VII ст. Також на підтвердження цієї гіпотези виступають мовознавці, які наводять спільні слова української мови з мовами народів, що виникли на території розселення саме склавинів. І назва цієї народності дійшла до наших часів у дещо зміненій формі – слов’яни. Таким чином, українці є прямими нащадками склавинів, котрі згодом сформували й найвизначнішу державу слов’ян – Київську Русь.

Про спадок і правонаступника Київської Русі читайте згодом…

To be continued…

Фото: «Радіо Свобода»

comments powered by HyperComments